De apotheek – Huizer Apotheek – Huizen

Huizer Apotheek

WELKOM BIJ DE HUIZER APOTHEEK

De Huizer apotheek is tijdens de Corona crisis gewoon geopend. U kunt dus gewoon uw medicatie bij ons blijven bestellen!De Huizer apotheek is helaas niet toegankelijk indien u grieperig of verkouden bent. In dat geval kunt u uw bestelling mailen naar assis@huizerapotheek.nl of doorbellen op 035-5254883. Uw medicatie wordt dan bij u thuis bezorgd. Dank voor uw begrip.

Contact
Header afbeelding

Zaterdagen gesloten in vakantietijd:

Gedurende deze zomer zijn we gesloten op zaterdag 18-25 juli en 1-8 aug. op alle werkdagen zijn we gewoon geopend van ma t/m vr 8.00-18.00 u

De apotheek

Openingstijden

De Huizer apotheek is geopend van ma t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur en op zaterdag van 9.00-12.00 uur. Buiten onze openingstijden kunt u voor spoedgevallen terecht bij Dienstapotheek Gooi en Vechtstreken, Rijksstraatweg 3, 1261 AN Blaricum te bereiken onder telnr 035-5330607.

Op eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag zijn we gesloten en op 31 december geopend van 8.00-16.00 uur

 

U kunt ons als volgt bereiken:

Meentweg 33
1271PV Huizen
Tel: 035 – 525 4883
E-mail: assis@huizerapotheek.nl

Corona maatregelen in de Huizer apotheek!

De Huizer apotheek blijft geopend maar we houden de toegang gesloten als u grieperig of verkoudheid bent. U kunt uw bestelling  dan mailen naar assis@huizerapotheek.nl of doorbellen (035-5254883) en uw medicatie wordt dan thuis bezorgd. Dank voor uw begrip.

Wat te doen bij klachten?

De Huizer apotheek doet er alles aan om u een optimale service te verlenen maar heeft u desondanks toch een klacht, dan kunt u uw klacht bij ons melden bij een van onze medewerkers in de apotheek of per email naar info@huizerapotheek.nl. Uw klacht zal door ons worden geregistreerd en besproken in ons team en in voorkomende gevallen met een onafhankelijke partij. Vervolgens zullen we uw klacht proberen naar tevredenheid te verhelpen. Aanvullende info vanuit onze beroepsorganisatie: apotheek.nl/klachten-over-apotheek

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Huizer apotheek voldoet aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van toepassing is. De AVG zorgt onder meer voor de regelgeving omtrent privacyrechten en gegevensbescherming.

Privacy-en cookieverklaring Websites

Bij de Huizer apotheek hechten we groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. We hanteren daarbij de door de AVG voorgeschreven privacy normen.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Als u klachten heeft of complimenten over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) dhr J Janssen (klacht.fg@primairhap.nl). Mocht u er met onze FG niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AVG. We adviseren u om uw klacht eerst in te dienen bij de heer Siem via Siem@huizerapotheek.nl opdat wij uw klacht in goede harmonie zullen proberen op te lossen voor u.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Huizer apotheek wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u bent gevestigd. In Nederland heeft de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming van u voor andere doeleinden.

Inloopspreekuur

Indien u een persoonlijk gesprek wenst met een van onze apothekers stuur dan een mail naar info@huizerapotheek.nl en we proberen u zo spoedig mogelijk te helpen.

Servicedag 2019

Net als voorgaande jaren organiseert de Huizer Apotheek voor de diabetespatiënten weer een glucosemeter controle dag. U wordt hier automatisch voor uitgenodigd door de Huizer Apotheek. Deze servicedag zal in week 28 van 2019 worden georganiseerd.

Patientenvoorlichtingsdag 2019

Op 14 november 2019 organiseert de Huizer Apotheek een patientenvoorlichtingsbijeenkomst in Huizen. Het onderwerp zal voor dit jaar zijn “Behandeling bij Atriumfibrilleren”. De Huizer apotheek stuurt bij tijds een persoonlijke uitnodiging per post.

Apothekers

drs Han Siem BIG 79027015117

drs Oda Wagener BIG 19060645317

drs Hacer Ersoy BIG 59918291917