De apotheek – Huizer Apotheek – Huizen

Huizer Apotheek

WELKOM BIJ DE HUIZER APOTHEEK

Header afbeelding

De fietsstraat (Kerkstraat – Meentweg) wordt met ingang van donderdag 23 mei éénrichtingsrichtingsverkeer. In de nieuwe situatie rijdt het autoverkeer over de Kerkstraat – Meentweg het dorp uit. Voor fietsers en voetgangers blijven beide richtingen toegestaan.

De apotheek

Wat te doen bij klachten?

De Huizer apotheek doet er alles aan om u een optimale service te verlenen maar heeft u desondanks toch een klacht, dan kunt u uw klacht bij ons melden bij een van onze medewerkers in de apotheek of per email naar info@huizerapotheek.nl. Uw klacht zal door ons worden geregistreerd en besproken in ons team en in voorkomende gevallen met een onafhankelijke partij. Vervolgens zullen we uw klacht proberen naar tevredenheid te verhelpen. Aanvullende info vanuit onze beroepsorganisatie: apotheek.nl/klachten-over-apotheek

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Huizer apotheek voldoet aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van toepassing is. De AVG zorgt onder meer voor de regelgeving omtrent privacyrechten en gegevensbescherming.

Privacy-en cookieverklaring Websites

Bij de Huizer apotheek hechten we groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. We hanteren daarbij de door de AVG voorgeschreven privacy normen.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Als u klachten heeft of complimenten over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) dhr J Janssen (klacht.fg@primairhap.nl). Mocht u er met onze FG niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AVG. We adviseren u om uw klacht eerst in te dienen bij de heer Siem via Siem@huizerapotheek.nl opdat wij uw klacht in goede harmonie zullen proberen op te lossen voor u.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Huizer apotheek wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u bent gevestigd. In Nederland heeft de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming van u voor andere doeleinden. Klik hier om de privacyverklaring te lezen.

Verklaring verstrekking medicatie(gegevens) aan derden

Als apotheek verstrekken wij aan u regelmatig medicatie, actuele medicatieoverzichten, reisdocumenten en medicatiehistories.

We begrijpen dat niet iedereen altijd in staat is om zelf medicatie of een overzicht af te halen in de apotheek en hebben daarom een “Verklaring verstrekking medicatie(gegevens) aan derden” opgesteld. Wij gaan zorgvuldig met uw privacy om en vinden het belangrijk dat informatie over uw gezondheid en welzijn alleen met uw toestemming bij anderen bekend is.

Wanneer u hier klikt, vindt u het formulier. Indien u dit invult en ondertekent, kunnen we medicatie of het gevraagde overzicht aan een door u aangewezen persoon verstrekken.

Inloopspreekuur

Indien u een persoonlijk gesprek wenst met een van onze apothekers stuur dan een mail naar info@huizerapotheek.nl en we proberen u zo spoedig mogelijk te helpen.

Apothekers

drs Han Siem BIG 79027015117

drs Oda Wagener BIG 19060645317

Hacer Ersoy, MSc BIG 59918291917

Hillina Fan, MSc BIG 49932172717

Contactgegevens

Adres:
Meentweg 33
1271PV Huizen
Tel: 035 – 525 4883
E-mail: assis@huizerapotheek.nl